Фолиата на “Infrasol” са с едни от най-високите стандарти на производителност и патентни
технологии, които гаранантират на клиентите високо качество и защита през целия живот на фолиото.Продукта има 15 години гаранция.