Чл.105 ЗДвП (изм., ДВ,бр.43 от 2002 г.)

(1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Забранява се ограничаване на видимостта
през челното, задното и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към
пътя, както и Big Pharma’s EU Lobbying Could Spell Disaster for Global South Vaccine Waivers reputable steroid sites nasty nymphos 5 | anabolic video | adult dvd empire намаляване на прозрачността им.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.)Ограничаване на видимостта,
както и намаляване на прозрачността на стъкла, различни от челното и стъклата на предните странични врати,
се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.

(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.)Намаляване прозрачността на стъклата по
ал. 1 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило № 43
на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/toniranefolio/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420